bizJauna pakalpojuma vai preces izstrādē uzņēmējam rodas jautājums, cik liela merā minētais pakalpojums vai prece būs pieprasīts vai kādu potenciālo patērētāju tas ieinteresēs.

SIA „FM konsaltings” izstrādā un veic petījumus, kuru rezultāti palīdzēs realizēt Jūsu mārketinga programmas.

Musu partnieri